HGIF

Foreningens navn er Harte Gymnastik & Idrætsforening (Harte G & IF), stiftet den 1. april 1868.
Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Harte Gymnastik og Idræts Forening (HGIF) huser fodbold, gymnastik, badminton, cykelmotion, fritids center og værested.

Der skulle gå næsten 100 år, før fodbolden også kom til Harte G & IF. Det skete den 28. maj 1962, hvor der for første gang blev fremsat et ønske om at have fodbold på programmet.

Dette kan måske hænge sammen med, at man i foråret samme år havde indviet den nye sportsplads ved Harte Skole, altså ved den nuværende beliggenhed.

I slutningen af 70´erne havde der i en længere periode været talt meget om et klubhus til foreningen. Både fra bestyrelsen men også i medierne og på generalforsamling var der ytret ønske om at få et egentligt tilholdssted, udover de to små omklædningsrum, som man siden starten af 60´erne havde haft i kælderen på Harte Skole.

Var der noget, som gav sammenhold, så var det under opførelsen af klubhuset på Stubdrupvej 44 i Harte. Hele foreningen stod bag, og Harte Gymnastik- og Idrætsforening blev godt rystet sammen alle afdelinger imellem. Klubhusets store koordinator og store drivkraft var så ubetinget Ingolf Nielsen, der på daværende tidspunkt var formand for foreningen.

Vores sponsorer

Jubilæumsfonden

af 12. august 1973