HARTE I BEVÆGELSE

Harte i bevægelse er et unikt projekt der sammentænker fritidsaktører, skole, forældre og lokalsamfund

I 2019 tog Harte GIF og Harte Skole initiativ til at etablere et tættere samarbejde med Harte Fritidscenter og den foreningsdrevne fritidsklub. Derfor er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Harte Fritidscenter, Harte GIF, Foreningens fritidsklub og Harte Skole. Målsætningen er, at børn skal dyrke flere fritidsaktiviteter og have mere tid med familien. Derfor skal en andel af fritidsaktiviteterne placeres tidligere på dagen og varetages af uddannede trænere, der kan gøre det sjovt for alle at dyrke fritidsaktiviteter. Forældre skal kunne hente børnene og få mere ro til nærvær, lektielæsning og madlavning. Det giver tid og overskud til, at forældre selv kan være mere foreningsaktive.

Gruppen har gennemført udviklingsforløb med DGI i lokalområdet og arbejder på en fælles udviklingsplan. Der er ansat en fritidsudvikler, som skal være bindeled mellem parterne og igangsætte aktivitet, der kan genere aktivitet, medlemmer og økonomi til at videreudvikle samarbejdet og foreningen. Instruktører skal have træneruddannelse og være brobygger, der hjælper børnene over i foreningslivet. Støttet af junioridrætsledere, der fungerer som rollemodeller for de yngre. Det er samtidig næste generation af trænere, som foreningen kan udvikle videre på.

Harte Skole har fået en idrætsprofil med 4 fire ugentlige idrætstimer og derudover to timers obligatorisk ”Aktiv eftermiddag”. Aktiv eftermiddag er et kombineret skole- og foreningstilbud, Harte skole, Harte GiF og Harte GIFs fritidsklub tilbyder fritidsaktiviteter, hvor elever kan vælge mellem forskellige tilbud som udeliv, yoga, fodbold og gymnastik. Ud over den obligatoriske dag tilbydes en ekstra ”aktiv eftermiddag” med andre aktivitetstilbud.

Skolen har igangsat et udviklingsforløb sammen med Dansk Skoleidræt for personalet og personalet har gennemgået et fælles forløb med kompetenceløft om bevægelse. Den første årgang af junioridrætsledere er uddannet, og sammen med dem to lærere, der fortløbende skal uddanne de næste hold. En af skolens pædagoger er ved at tage træneruddannelse og er blevet fodboldkonsulent med ansvar for det sportslige i Harte GIF. For at de fysiske rammer skal stimulere til aktivitet har Harte Fritidscenter udvidet med ekstra bevægelsessal, samt Esportslokale. Mellem skolen og hallen er der etableret tarzanbane og udearealerne omkring skolen er ved at få et markant løft.

Vores sponsorer

Jubilæumsfonden

af 12. august 1973