UDLEJLNING

Lokale Anvendelse
Lokale Møde
1/3 eller 2/3 af hallen Idræt
Fuld hal Idræt

Alle ikke skemalagte arrangementer aftales individuelt med den fungerende halinspektøren m.h.t. pris og rengøring.

For aftaler kontakt Anette Larsen på mob: 40277065 el. mail hfc@hartefritid.dk

Betingelser for brug af lokaler og hal

Brugerne af lokalerne er ansvarlige for at lokalerne efterlades i samme tilstand, som man forefandt lokalet: For idrætsforeningerne, som udøver gymnastik, fodbold, håndbold, bordtennis og badminton, sørger brugerne selv for at hente og tilbagesætte alle rekvisitter til udøvelse af deres sport, brug af det mobile musikanlæg, bordtennisborde, badmintonnet, mål, springgrav, sænkevæggen m.v. Efter endt brug af Centret, inklusiv omklædningsrum, er trænere og instruktører forpligtet til at påse, at evt. skrald, glemt tøj m.m. er fjernet. Såfremt ovennævnte betingelser ikke overholdes, vil den pågældende afdeling blive kontaktet med henblik på at få bragt sagerne i orden.

Prisliste 2018

Prisliste for Harte hallen
Hal leje time basis, hele hallen kr. 300,00
Hal leje time basis, halv hal kr. 200,00
Adgang til køkken i forbindelse med leje af hallen kr. 250,00
Fest lille hal inkl. Borde, stole, lys, vask af gulv kr. 3.000,00
Ekstra varme kr. 500,00
Fest i cafeteria med køkken adgang kr. 1.000,00
Fest i hele hallen kr. 6.000,00
Ekstra varme kr. 500,00
Leje Cafeteriet til møde/generalforsamling kr. 500,00
Leje af værestedet til møde/generalforsamling kr. 500,00
Børnefødselsdag pr time, cafeteriet og hallen kr. 300,00
Internet forbindelse 250/250 til LAN party – 2 døgn kr.625,00
for Lan party skal der yderligere betales for Hal eller Cafeterie leje.

For andre internet forbindelser kontakt Anette M. Larsen på 4027 7065

Find os på Facebook

Vores sponsorer

Jubilæumsfonden

af 12. august 1973